Hệ thống quản lý chất lượng

CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ TẠI DỰ ÁN

Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại PITO luôn coi trọng việc duy trì, kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng. Trong đó, các hoạt động quản lý quản lý nội bộ tại dự án luôn được đặt lên hàng đầu. Điều này được xem như giá trị cốt lõi, đảm bảo sự thành công của dự án cũng như sự phát triển của công ty.

1, NHẬN THƯ TRÚNG THẦU VÀ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN.

Ngay sau khi nhận được thông báo trúng thầu, chúng tôi sẽ nhanh chóng thiết lập đội ngũ triển khai dự án. Tất cả các quản lý, kỹ sư trưởng và kỹ sư giàu kinh nghiệm sẽ tiến hành các công tác chuẩn bị, rà soát dữ liệu hợp đồng, rà soát kỹ thuật, khảo sát dự án và lập các kế hoạch triển khai dự án. Đồng thời nhanh chóng tham gia buổi họp khởi động dự án cùng nhà tư vấn và Chủ Đầu tư để tiếp cận dự án: các quy trình, quy định của dự án, các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, an toàn, an ninh dự án, …

2, HUY ĐỘNG VÀ THIẾT LẬP: VĂN PHÒNG CÔNG TRƯỜNG, NHÀ KHO, XƯỞNG …

Kế hoạch huy động  nguồn lực, huy động máy và nguồn lực thi công…, Công tác triển khai văn phòng, kho bãi, khảo sát yêu cầu an ninh của dự án, phương tiện đi lại và nhà ở cũng được triển khai đồng bộ và nhanh chóng kết hợp theo yêu cầu của dự án và chuẩn mực của công ty.

3, KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG: BIỆN PHÁP THI CÔNG, KIỂM TRA CHAY THỬ, CÁC TIÊU CHUẨN …

Đem lại các sản phẩm tốt và tương đồng tại tất cả các dự án của công ty, chúng tôi coi sự chuẩn hóa là một trong những yếu tố bắt buộc. Phân tích yêu cầu cụ thể, đặc thù của từng dự án, dựa trên dữ liễu sẵn có của công ty, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng phù hợp với từng dự án các kế hoạch này bao gồm:

 • Kế hoạch quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị theo các trình tự của dự án: đệ trình mẫu, phê duyệt trước khi đặt hàng -> hàng hóa về công trường -> nghiệm thu chất lượng hàng hóa, kiểm tra mẫu trước khi đưa vào sử dụng -> nhập kho và bảo quản -> lắp đặt và bảo vệ sản phẩm -> bàn giao sản phẩm đưa vào sử dụng tới khách hàng.
 • Quy trình quản lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của dự án.
 • Biện pháp thi công tổng thể áp dụng cho dự án,
 • Biện pháp kiểm tra chạy thử (T&C) áp dụng cho dự án.
 • Quy trình kiểm tra tay nghề, đào tạo yêu cầu kỹ thuật cho công nhân vào dự án.
 • Các quy trình kiểm tra, nghiệm thu, kiểm soát chất lượng tại dự án
 • Các tiêu chuẩn: Quản lý hồ sơ dự án, quản lý và thực hiện bản vẽ.

4, NGHIỆM THU NỘI BỘ BỞI KỸ SƯ DỰ ÁN.

Tất các nghiệm thu tại dự án sẽ được các kỹ sư của PITO tổ chức nghiệm thu nội bộ trước khi mời nhà Tư Vấn và Chủ Đầu tư nghiệm thu. Các công tác này bao gồm:

 • Nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng
 • Nghiệm thu lắp đặt vật tư thiết bị.
 • Nghiệm thu kiểm tra chạy thử
 • Nghiệm thu tổng thể để đưa vào sử dụng.

5, NGHIỆM THU NỘI BỘ BỞI BỘ PHẬN QUẢN LÝ QUY TRÌNH & CHẤT LƯỢNG

Định kỳ hoặc đột xuất, bộ phận quản lý quy trình, chất lượng của công ty sẽ xuống dự án để đánh giá chất lượng, các công việc và sự tôn thủ các quy trình, quy định được thực hiện tại dự án:

 • Khi có sự thay đổi quản lý dự án
 • Khi dự án có sự cố hoặc phản hồi không tốt từ khách hàng
 • Đột xuất theo yêu cầu từ ban giám đốc công ty
 • Định kỳ theo các giai đoạn của dự án
  • Giai đoạn khởi dộng
  • Các giai đoạn triển khai
  • Giai đoạn kết thúc

6, BÁO CÁO KHÔNG TÔN THỦ

Tất cả các lỗi trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu nội bộ sẽ được lập thành các báo cáo không tuân thủ và được báo cáo trực tiếp tới ban giám đốc công ty. Đồng thời trong các báo cáo này cũng sẽ đưa ra: các nguyên nhân gây ra lỗi, công nhân thi công trực tiếp, kỹ sư giám sát, các biện pháp sử lý và thời hạn hoàn thành.

7, HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC.

Tất cả các lỗi trong báo cáo, dù là lỗi nhỏ nhất cũng được theo dõi thực hiện bởi bộ phận quản lý quy trình & chất lượng để đảm bảo tất cả các lỗi đều được xử lý, khắc phục. Sự quan tâm tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ này giúp chúng tôi ngăn ngừa rủi ro đến mức thấp nhất có thể cho các sản phẩm của khách hàng về sau, đem lại lợi ích bền vững cho công trình.

8, HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA.

Sau mỗi báo cáo các hoạt động xử lý sự không tuân thủ, sự cố…, chúng tôi đều đưa ra và bổ sung vào hệ thống các hoạt động phòng ngừa. Từ ban Giám Đốc tới toàn thể nhân viên, các hoạt động phòng ngưa luôn được chúng tôi chú trọng, đặt lên trên so với công tác xử lý lỗi, với phương châm “ làm đúng ngay từ đầu”. Điều này đảm bảo mang tới lợi ích tối đa và rủi ro tối thiểu cho khách hàng.

9, CẢI TIẾN QUY TRÌNH NẾU CẦN.

Cải tiến quy trình là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác phòng ngừa. Bởi sự tham gia trực tiếp tại các dự án của công ty, tiếp nhận và kết hợp xử lý các lỗi, bộ phận quản lý quy trình của công ty sẽ có những ghi nhận và điều chỉnh để đảm bảo các thành viên thực hiện đúng và phòng ngừa các lỗi xảy ra.

10, GHI CHÉP CẬP NHẬT VỀ DỮ LIỆU CHUNG CỦA CÔNG TY & CÁC DỰ ÁN SAU.

Tất cả các dữ liệu dự án, các hoạt động quản lý chất lượng, các hoạt động phòng ngừa theo định kỳ hoặc khi kết thúc dự án sẽ được cập nhật bổ sung vào hệ thống dữ liệu chung của công ty và phục vụ cho các dự án về sau. Với kinh nghệm triển khai đa dạng nhiều dự án, chúng tôi tin rằng với bất kỳ yêu cầu, tiêu chí khắt khe nào, chúng tôi dều tự tin có thể thực hiện và mang sản phẩm tốt nhất tới tận tay khách hàng.

Hotline: 0243 200 9280
Chat Facebook
Gọi Ngay